5000 Szolnok

Szapáry út 18. I.em.

Telefon

+36 30 391 3629

e-mail:

zounok.nyelviskola @gmail.com

Ügyfélszolgálat

H-P 10-12; 14-17

Egynyelvű, vagy kétnyelvű nyelvvizsgát válasszak?

Melyik nyelvvizsga ér többet, az egynyelvű vagy a kétnyelvű, illetve mit jelent az, hogy egy nyelvvizsga komplex?

Az egynyelvű komplex nyelvvizsga szintenként -B1, B2, C1-  négy készséget mér (beszédértés, beszédkészség, íráskészség és írott szöveg értése). A közvetítési készségeket (idegen nyelvről magyarra fordítás, magyarról az adott idegen nyelvre fordítás) nem méri, ennek következtében ezek a készségek a vizsga végeredményét nem befolyásolják.  

egynyelvű vagy kétnyelvű nyelvvizsgát válasszak

A kétnyelvű komplex nyelvvizsga szintenként legalább öt készséget mér (beszédértés, beszédkészség, íráskészség, írott szöveg értése és közvetítési készségek). Fontos, hogy a nyelvvizsga értékét nem befolyásolja, hogy egynyelvű vagy kétnyelvű-e.  Mindkét nyelvvizsga bizonyítvány egymással teljesen egyenértékű.  Van/volt olyan felsőoktatási intézmény amelyik végzőseitől kétnyelvű nyelvvizsga bizonyítványt követelt meg, ez azonban mára már egyre kevésbé jellemző. De a legjobban azt teszi az ember, hogy megérdeklődi, adott helyen milyan fajta bizonyítvány szükséges és ennek megfelelően jár el a felkészülésben. Tanácsunk: amennyiben nincs előírva a kétnyelvű vizsga, akkor válassza az egynyelvűt, mert egyrészről a modern nyelvoktatás alapvetően egynyelvű vizsgára készít fel, másrészről a kétnyelvű vizsga olyan plusz készségeket követel meg, amelyek az enynyelvű vizsgára felkészüléshez képest jóval több idő alatt lehet megszerezni.

A komplex nyelvvizsga azt jelenti, hogy ugyanabból a nyelvből, ugyanazon a szinten sikeres szóbeli és írásbeli vizsgával rendelkeztek. A két vizsga (szóbeli és írásbeli) között eltelt időtől függetlenül a két sikeres vizsga komplex nyelvtudást igazoló vizsgabizonyítvánnyal egyenértékű.

Fontos tudni, hogy az írásbeli és szóbeli nyelvvizsgát két különböző, államilag elismert vizsgaközpont vizsgáin is meg lehet szerezni és ugyanúgy komplex vizsgát érnek együtt.