5000 Szolnok

Szapáry út 18. I.em.

Telefon

+36 30 391 3629

e-mail:

zounok.nyelviskola @gmail.com

Ügyfélszolgálat

H-P 10-12; 14-17

Nyelviskolánkról

Nyelviskolánk 2013 február eleje óta működik, és azóta több ezer nyelvtanulónk érte el célul kitűzött nyelvtudását, ill. tett sikeres nyelvvizsgát. Kiváló szakmai felkészültségű, folyamatos továbbképzéseken résztvevő, tanáraink az emberek 98%-nál eredményre vezető kommunikatív oktatási módszerrel dolgoznak, hogy minden nyelvtanulónk számára siker legyen a nyelvtanulás. Számos tanárunk nyelvvizsgáztató, így angol, német nyelvvizsga területén a legjobb felkészítést tudjuk biztosítani. Részt vettünk a TÁMOP –Tudásod a jövőd, a Diplomamentő I. és II. programban, valamint,  munkanélküliek számára biztosított – GINOP 5.1.5 – nyelvvizsgával záruló nyelvtanfolyamok szervezésében és megvalósításában Szolnokon és a megyében. Az Euroexam és a Telc nyelvvizsgaközpontok szolnoki vizsgahelyeként biztosítani tudjuk Szolnok és vonzáskörzete nyelvtanulói számára az eredményes nyelvvizsga felkészülést és a helyben történő nyelvvizsgázás lehetőségét is.

Módszertanunk:

Nyelviskolánkban a kommunikatív nyelvoktatás módszertanát alkalmazzuk. Ez a nyelvtanítás a kommunikációra fekteti a hangsúlyt, és célja, hogy a nyelvtanulókat aktívan bevonja különféle problémakezelő, információszerzési feladatok megoldásába, ezzel a mindennapi életüket jellemző beszédhelyzetek gyakorlására késztesse őket. A módszer több bevált tanítási technika összehangolt formája, de legfontosabb céljának azt tekinti, hogy a nyelvtanuló a lehető leggyorsabban aktív használója legyen az idegen nyelvnek. Ennek érdekében szituációs gyakorlatokat, szerepjátékokat, tanulópáros és csoportos feladatokat alkalmazunk a nyelvórákon.  A tanórán a nyelvtanuló szereplési ideje a meghatározó a tanáréval szemben. Tanáraink a magyar nyelvet csak a magyarázatokhoz szükséges esetben használják, magasabb tudásszinteken egyre kisebb arányban.

Oktatóink:

Előzetes referenciával, megfelelő végzettséggel és gyakorlattal rendelkező magyar  anyanyelvű oktatókat foglalkoztatunk. Tanárainkat többkörös felvételi rendszer alkalmazásával választjuk ki, majd ezt követően rendszeresen szervezünk számukra belső továbbképzéseket, ill. biztosítjuk számukra szakmai konferenciákon, külső továbbképzéseken való részvétel lehetőségét.  Tanáraink a kommunikatív nyelvoktatás meggyőződéses alkalmazói.

A kommunikatív nyelvoktatás módszere a nagyszámú tapasztalat szerint az emberek 98%-nál eredményre vezet a nyelvtanulásnál.

Tanterveink, tananyagaink:

Nyelvi képzéseink és nyelvtanfolyamaink tanterveit és tanmeneteit nyelviskolánk szakmai stábja állítja össze. Az egyes tanfolyamok tanterveit és tanmeneteit a tanfolyamok lefolytatását követően a változó igényekhez igazodva folyamatosan továbbfejlesztjük. Tananyagaink alkalmazott nyelvkönyveink azok közül kerülnek ki, mint amiket az adott nyelv anyaországában is alkalmaznak az ott élő nem anyanyelviek nyelvoktatására.

Nyelvtanulóink számos tanfolyamtípus közül választhatnak:

Egyéni, ill. párban tanulni kívánók számára
 • egyéni tudásszint felhozó képzés angol, német, francia, spanyol, orosz általános nyelvi, kezdőtől a felsőfokú szintig terjedően
 • egyéni nyelvvizsga felkészítő képzés angol, német, francia, orosz általános nyelvi alap-, közép-, és felsőfokú nyelvvizsgára elsősorban Euroexam, Telc és iTolc nyelvvizsgákra
 • egyéni nyelvvizsga felkészítő képzés angol üzleti-gazdasági szaknyelvi alap-, közép-, és felsőfokú elsősorban EuroPro, és LCCI nyelvvizsgákra
 • egyéni általános, és középiskolás korrepetálás angol, német, francia, spanyol, orosz nyelvi
 • egyéni közép-, és emeltszintű érettségire felkészítés angol, német, francia, orosz nyelvi
 • készségfejlesztő tanfolyamok ( beszédkészség-fejlesztő, szintentartó-társalgás, aktivizáló, szókincsfejlesztő)
Csoportban (4-6 fő) tanulni kívánók számára
 • csoportos tudásszint felhozó képzés angol, német, francia, orosz általános nyelven, kezdőtől a felsőfokú szintig terjedően
 • csoportos nyelvvizsga felkészítő képzés angol, német, francia, orosz általános nyelven alap-, közép-, és felsőfokú nyelvvizsgára elsősorban Euroexam, Telc és iTolc nyelvvizsgákra
 • csoportos nyelvvizsga felkészítő képzés angol üzleti-gazdasági szaknyelven alap-, közép-, és felsőfokú szinten elsősorban  EuroPro, LCCI  nyelvvizsgákra
 • csoportos közép-, és emeltszintű érettségire felkészítés angol, német, francia, orosz nyelven
 • kiscsoportos készségfejlesztő tanfolyamok ( beszédkészség-fejlesztő, szintentartó-társalgás, aktivizáló, szókincsfejlesztő)

 

Tanáraink és az alkalmazott nyelvtanítási módszerek, valamint az oktatott nyelvi tananyagok elégedettségmérés eredménye többéves átlagban 95 % fölötti eredményt mutat.

A nálunk nyelvvizsgára készülők nyelvvizsga sikerességi aránya 90 % fölötti.