5000 Szolnok

Szapáry út 18. I.em.

Telefon

+36 30 391 3629

e-mail:

zounok.nyelviskola @gmail.com

Ügyfélszolgálat

H-P 10-12; 14-17

Miért fontos a nyelvvizsga?

Ma az idegennyelv-tudás az eladható tudásnak fontos eleme. A nyelvvizsgabizonyítvány plusz pontot jelent a felvételinél, későbbiekben az egyetemre, főiskolára való bejutásnak, feltétele a diploma megszerzésének és előnyt jelent a munkavállalásnál, álláskeresésnél.

 Tudjuk, nehéz kiigazodni a számtalan nyelvvizsga útvesztőjében.

Legtöbb nyelvvizsgaközpont akkor jött létre, amikor kötelezővé tették a felsőoktatásban végzettek számára, hogy végzettségtől függően egy, vagy két nyelvből kell közép, ill. felsőfokú nyelvvizsga bizonyítványt szerezniük, hogy átvehessék diplomájukat. Számos egyetem, főiskola ekkor hozta létre ekkor saját vizsgáját. Ezek mellett vannak olyan, leginkább nemzetközi nyelvvizsga központok, amelyek az állami mellett nemzetközi bizonyítványt is nyújtanak.  Magyarországi használatra az ún. államilag elismert nyelvvizsgák a meghatározóak. Ezekhez jár a felvételi többletpont és a diploma kiadhatósága.

 Mindegyik egyenértékű egymással, de vannak, amelyeknek presztízse, hírneve magasabb.  Aki a teljes magyarországi, államilag elismert általános nyelvi és szaknyelvi nyelvvizsga választékot meg akarja ismerni, itt találja meg:

https://nyak.oh.gov.hu/doc/akk_vizsgakp.asp

.

 Mit javaslunk?

Aki már eljutott a nyelvtanulás bizonyos fokára és kialakultak készségei, az a legjobban teszi, ha olyan   nyelviskolával, nyelvvizsgáztatóval konzultál, aki a nyelvvizsgázni szándékozó  felmért, megismert tudásszintje és készségei alapján több közül kiválasztott, általa személyre szabottan megfelelőnek tartott vizsgaközpont vizsgáját javasolja és  tematikus felkészülést tud számára biztosítani.

 

Az egyes vizsgaközpontok hagyományos írott és online felkészítő anyagokat is elérhetővé tesznek, amiknek segítségével akár önállóan is fel lehet készülni, de a folyamatot gyorsabbá és hatékonyabbá teszi, ha egyéni, vagy csoportos felkészítő tanfolyamon vesz részt a nyelvvizsgázni akaró. Ugyancsak a felkészülés meghatározó része minél több próbavizsga feladat megismerése, majd életszerű próbavizsgán való részvétel a kiértékeléssel együtt nyújtott konzultációval bezárólag.

Álljon itt befejezésül  az ország egyik legjobb nyelvvizsga trénerének szempontrendszere, ami segít annak eldöntésében, hogy számodra melyik lehet a megfelelő nyelvvizsga.

.

Kép erről: mitol jo egy nyelvvizsga

Magyarországon használt nyelvvizsgarendszerek

angol nyelvtudás szintrendszer

A leggyakoribb nyelvi szintek, amiken nyelvvizsgát tehetsz Magyarországon, az a B1 (alapfok), B2 (Középfok), és C1 (felsőfok). 

 Jellemzően tehát 3 nyelvi szinten lehet nyelvvizsgát tenni, azonban értelemszerűen ezen 3 szinten eltérő elvárások vannak. Pár mondatban térjünk ki arra, hogy mit is várnak alap-, közép -és felsőfokú vizsgán.

Alapfokú (B1 nyelvi szintű) nyelvvizsga elvárásai:

B1-es nyelvi szinten a nyelvvizsgán elvárás, hogy a tanuló tudjon könnyebb témákat értelmezni és azokon belül koherens szöveget alkotni (mint például tanulás, munka, hobbik, nyaralás). A múltban megtörtént dolgokról be tud számolni, illetve a jövőre vonatkozóan meg tud fogalmazni terveket, ambíciókat, álmokat. 

Középfokú (B2 nyelvi szintű) nyelvvizsga elvárásai:

B2-es nyelvi szinten a tanulónak már tudnia kell komplexebb szövegek fő jelentéstartalmát értelmezni. Többnyire megszakítások nélküli és könnyed kommunikáció jellemzi a tanulót, így egy anyanyelvi beszélgetőpartner számára sem okoz fejfájást az információcsere. Részletekbe menő, mégis egyértelmű szövegalkotásra képes, továbbá eltérő álláspontok bemutatása, és az azok mellett illetve ellen szóló érvek ismertetése sem okoz gondot. 

Felsőfokú (C1 nyelvi szintű) nyelvvizsga elvárásai:

C1-es nyelvtudás esetén a vizsgázó könnyedén megért terjedelmesebb, komplexebb és bonyolultabb szövegeket is, emellett a háttérben megbújó jelentéseket is azonosít. Könnyedén, folyékonyan képes kommunikálni, az angol nyelvet hatékonyan és gördülékenyen használja mind családi vagy baráti körben, mind pedig a munkája során. Megfelelően strukturált, érthető és részletekbe menő szöveget alkot komplex témákban is.

Ezek a fent említett nyelvi szintek a KER szintjeihez illesztett értékek. 

A Magyarországon használt nyelvvizsgarendszerek közös jellemzője, hogy egy általad választott nyelvi szinten (alap, közép, felső) tudsz nyelvvizsgára menni, szemben például az IELTS vizsgával, ahol mindenki ugyanazt a tesztet tölti ki, nincsenek szétválasztott nyelvi szintek.

Akkor sikeres a nyelvvizsgád, és akkor kapsz tanúsítványt egy nyelvi szintről, ha az összes megszerezhető pont minimum 60%-át megszerezted. 

Érdekesség, ami félreértésre adhat okot: Régebben a nyelvvizsga bizonyítványba a komplex nyelvvizsgák esetén volt egy gyakori félreértés, aminek következtében sokan úgy hivatkoztak a nyelvvizsgájukra, hogy ők “komplex C” szintet értek el. Itt a “C” betű nem a felsőfokú nyelvi szintre, hanem arra utalt, hogy komplex – írásbeli és szóbeli részt is tartalmazó – nyelvvizsgán vett részt az illető. Ahogy a lenti képeken is láthatod a mai nyelvvizsgákban már a középső oszlopban, a teljesített nyelvi szint mögé zárójelben odaírják a KER szerinti szintet (a képen például “ felsőfok (C1)”), míg a komplex mögül kikerült a megtévesztő “C” betű. Így az angol nyelvi szintek körüli félreértés is megszűnni látszik, és már senkinek sincsen “Komplex C alapfokú nyelvvizsgája”.

Melyik nyelvvizsga szinten mit kell tudnom?

B1 – ALAPFOK

A B1 szint a küszöbszintnek felel meg, és két fő ismérve van. Az egyik ezek közül az a képesség, hogy a nyelvtanuló képes az interakciót fenntartani, és el is juttatja a címzetthez mondanivalóját a legkülönfélébb kontextusokban és a körülötte zajló hosszabb beszélgetés főbb pontjait követni tudja. A B1 szint által leírt képességek másik jellegzetes csoportja azzal kapcsolatos, hogy a jelölt képes rugalmasan megbirkózni a mindennapi élet problémáival, pl. a tömegközlekedésben kevéssé megszokott helyzettel; kezelni tudja azokat a helyzeteket, amelyek akkor adódnak, ha utazási irodában intézi utazási ügyeit, vagy éppen utazás közben; és ismerős témákról szóló beszélgetésbe előzetes felkészülés nélkül is be tud lépni.

B2 – KÖZÉPFOK

A középfokú nyelvtudással rendelkező hallgató meg tudja érteni az összetettebb konkrét vagy elvont témájú szövegek fő gondolatmenetét. Folyamatos és természetes módon olyan szintű normális interakciót tud folytatni anyanyelvű beszélővel is, hogy az egyik félnek sem megterhelő. Világos, részletes szöveget tud alkotni sokféle témában, és ki tudja fejteni a véleményét egy aktuális témáról úgy, hogy részletezni tudja a különböző lehetőségekből adódó előnyöket és hátrányokat.

 

 

 

 

C1 – FELSŐFOK

A C1 szint a haladó elnevezést kapta. Ezt a szintet széleskörű nyelvismeret jellemzi, amely folyamatos, spontán kommunikációt tesz lehetővé. A nyelvtanuló folyékonyan és természetes módon tudja magát kifejezni, majdnem erőfeszítés nélkül. Széles körű szókinccsel rendelkezik, amelynek segítségével körülírással könnyen pótolja a hiányosságokat. Ritkán keresgéli a szavakat és használ elkerülő stratégiákat, csak a fogalmi szempontból nehéz téma gátolhatja meg a természetes, gördülékeny nyelvhasználatban. A hangsúly leginkább a beszéd folyamatosságán van. Beszéde világos, gördülékeny és jól szerkesztett, ami azt mutatja, hogy ura a nyelvet szervező és összekötő kohéziós eszközöknek

Kép erről: nyelvvizsgaztatas
Kép erről: nemet nyelvviizsga
Kép erről: probavizsga 2