5000 Szolnok

Szapáry út 18. I.em.

Telefon

+36 30 391 3629

e-mail:

zounok.nyelviskola @gmail.com

Ügyfélszolgálat

H-P 10-12; 14-17

Mit jelentenek szintfelmérésben az A1... C1 nyelvi tudásszintek?

De rögtön rátérhetsz a szintfelmérésre is

KER szerinti nyelvi tudásszintek

Valószínűleg már ismerősek ezek az A1, A2, B1, B2, C1 és C2-es nyelvi szintek, amelyekkel gyakran találkozhatsz, ha például kitöltesz egy szintfelmérőt, vagy beiratkozol egy nyelvi kurzusra. (Angolul ezzel – főleg tankönyvekben – úgy fogsz találkozni, hogy CEFR – Common European Framework of Reference.)

Egyébként mi is ezt a besorolást használjuk csoportos nyelvtafolyamainkra jelentkező tanulók szintjeinek megállapításakor.

A Közös Európai Referenciakeret három csoportba sorolja a nyelvtanulókat. Ha például a beszédkészséget nézzük, így tudjuk bemutatni és egymástól elkülöníteni a szinteket:

Alapszintű nyelvhasználó – Mit jelentenek az A1 és A2 nyelvi szintek a gyakorlatban?

A1 nyelvtudás = Minimumszint – A tanuló nyelvtudása ezen a szinten már elégséges egyszerű kapcsolatteremtéshez, amennyiben a másik beszélő hajlandó lassabb tempóban, és más szavakkal elismételni az elhangzottakat, illetve segíteni a mondanivaló megformálását. A1 nyelvi szinten a tanuló a mindennapi teendők konkrét kifejezésére szolgáló egyszerűbb kérdéseket fel tudja tenni, lakhelyét és családját illetve barátait is képes bemutatni rövidebb mondatok segítségével. 

A2 nyelvtudás = Alapozó szint – Begyakorlott szituációkban egyszerű és direkt módon kommunikál hétköznapi teendőkről és kérdésekről. Rövid információcsere akkor is megtörténhet, ha a tanuló egyébiránt nem ért eleget az elhangzottakból ahhoz, hogy megszakítás nélkül, aktívan szerepet vállaljon a társalgásban. Szimpla mondatokkal tud beszélni családjáról, ismerőseiről, tanulmányairól, korábbi szakmai tevékenységéről, életkörülményeiről. Egy A2 nyelvi szinten lévő tanuló továbbá képes – bár eléggé röviden –  érvelni és bemutatni az elképzeléseit. 

A KER magyar változatának hivatalos leírását itt, a NYAK-Nyelvvizsga Akkreditációs Központ oldalán tudod elolvasni

KER magyar változat

szintfelmérés

Önálló nyelvhasználó – Mit jelentenek a B1 és B2 nyelvi szintek a gyakorlatban?

B1 nyelvi szint = alapfokú nyelvvizsga szint Magyarországon – Utazás során felmerülő helyzetekben a legtöbb esetben tud érvényesülni. B1-es nyelvtudással a tanulóhoz közel álló témákról folytatott beszélgetésbe előkészület hiányában is be tud csatlakozni. Tömören, könnyebb nyelvi kifejezésekkel tud beszámolni tervekről, elképzelésekről és célkitűzésekről. Képes kevésbé összetett nyelvi szerkezetekkel megindokolni érveit, megmagyarázni a véleményét. 

B2 nyelvi szint = középfokú nyelvvizsga szint Magyarországon – Egy anyanyelvi beszélővel is könnyed, folyamatos információcserét tud folytatni. B2-es nyelvtudás esetén a tanuló aktívan belefolyik általa ismert  témákról szóló beszélgetésekbe, és meg is tudja indokolni álláspontját. Érthetően és részletekbe menően tudja kommunikálni mondanivalóját a saját érdeklődési körébe tartozó témákban. Képes úgy elemezni egy témakört, hogy részletezi az eltérő opciók előnyeit és hátrányait is.

Mesterfokú nyelvhasználó – Mit jelentenek a C1 és C2 nyelvi szintek a gyakorlatban?

C1 nyelvi szint = felsőfokú nyelvvizsga szint Magyarországon – Folyamatosan és gördülékenyen fejezi ki önmagát, csak ritkán akad el. A nyelvet könnyedén és hatékonyan tudja használni társadalmi és szakmai kapcsolatokban egyaránt. Gondolatait, véleményét pontosan tudja kifejteni. Érthetően és részletesen képes elmagyarázni dolgokat, más témaköröket is be tud vonni. C1-es nyelvi szint esetén a tanuló képes majdnem kifogástalanul elemezni, és megfelelően lezárni egy gondolatmenetet. 

C2 nyelvi szint = Mesterfok – Erőfeszítés nélkül részt tud venni bármilyen beszélgetésben. Bátran használ sajátos kifejezéseket és eltérő nyelvi fordulatokat. Zökkenőmentesen, szépen és árnyaltan tud fogalmazni, az elakadás – ha ritkán mégis megtörténne – észre sem vehető. Érthetően és folyamatosan képes beszélni a nyelvet, stílusát a helyzet szerint alakítja, továbbá logikusan és strukturáltan képes beszélni.

Nálunk Magyarországon tehát a három leggyakoribb szint, amelyen nyelvvizsgáznak a nyelvtanulók: 

  • B1 – Alapfok 
  • B2 – Középfok
  • C1 – Felsőfok

Ha ennyi elég is volt, akkor jöjjenek a szintfelmérők